Faună

Lista Speciilor

Nevertebrate
Clasa: Insecta.
Specia Denumire populara
Cucujus cinnaberinus
Opatrum sabulosum -Gândacul pământiu
Chrysomela vigintipunctata
Coccinella septempunctata -Buburuză
Epicometis hirta -Gândacul păros
Ampedus sanguineus
Chrysolina coerulans
Cetonia aurata -Gândac de trandafir
Chrysolina herbacea -Gândac de frunze de mentă
Melolontha melolontha -Găinușă sau Gândac-de-mai
Morimus funereus -Croitorul cenușiu
Carabus intricatus
Carabus convexus
Cerambyx scopolii
Cerambyx cerdo Croitorul mare al stejarului
Dolycoris baccarum
Gonocerus acuteangulatus
Cercopis arcuata
Inachis io -Fluturele cu ochi de păun de zi
Nymphalis polychloros
Nymphalis antiopa -Fluturele negru
Gonepteryx rhamni -Lămâiță
Saturnia pavonia -Fluture ochi de păun mic
Callophrys rubi
Issoria lathonia -Fluturele alpin a lui Apollo
Papilio machaon -Fluturele machaon
Iphiclides podalirius -Fluturele coada rândunicii
Alcis repandata
Phyllodesma tremulifolia
Tethea or
Selenia tetralunaria
Achlya flavicornis
Aglia tau -Fluturele ochi de păun roşcat
Notodonta tritophus
Xanthorhoe fluctuata
Eilema sororcula
Pterostoma palpina
Epirrita christyi
Nymphalis vaualbum -Fluturele țestos
Callimorpha quadripunctaria -Fluturele vărgat
Vanessa atalanta -Fluturele amiral
Araschnia levana
Polygonia c-album -Fluturele virgulă
Leptidea sinapis
Pseudopanthera macularia
Xylocopa violacea -Cârcel
Cordulegaster heros -Calul dracului

Clasa: Arachnida.
Specia Denumire populara
Euscorpius carpathicus -Scorpion

Clasa: Gastropoda.
Specia Denumire populara
Helix pomatia -Melc de livadă
Arion distinctus
Cochlodina laminata
Cepaea sp.

Clasa: Malacostraca.
Specia Denumire populara
Austropotamobium torrentium -Racul de ponoare


Vertebrate
Clasa: Amphibia.
Specia Denumire populara
Rana temporaria -Broasca roșie de munte
Bombina variegata -Buhai de baltă cu burta galbenă
Salamandra salamandra -Salamandra de foc

Clasa: Reptilia.
Specia Denumire populara
Podarcis muralis -Șopârla de zid
Lacerta viridis -Gușter
Anguis fragilis -Năpârca, Șarpe de sticlă
Vipera ammodytes -Vipera cu corn
Coronela austriaca -Șarpele de alun
Natrix natrix -Șarpele de casă

Clasa: Cephalaspidomorphi.
Specia Denumire populara
Eudontomyzon danfordi -Chișcar

Clasa: Actinopterygii.
Specia Denumire populara
Barbus meridionalis -Moioagă
Barbus meridionalis petenyi -Mreana vânătă
Cottus gobio -Zglăvoacă
Gobio albipinnatus vladykovi -Porcuşor de şes

Clasa: Mammalia.
Specia Denumire populara
Rhinolophus ferrumequinum -Liliacul mare cu potcoavă
Cervus elaphus -Cerb
Capreolus capreolus -Căprior
Sus scrofa -Mistreț
Meles meles -Viezure
Vulpes vulpes -Vulpe
Canis lupus -Lup
Felis silvestris -Pisică sălbatică
Martes foina -Jderul de piatră
Martes martes -Jderul de copac
Lepus europaeus -Iepurele
Glis glis -Pârșul mare
Dryomys nitedula -Pârșul cu coada stufoasă
Sciurus vulgaris -Veverița
Apodemus flavicollis -Șoarecele gulerat
Microtus arvalis -Șoarece
Sorex araneus -Chițcan

Clasa: Aves
Specia Denumire populara
Aegithalos caudatus -Pițigoi codat
Alcedo atthis -Pescărel albastru
Anthus trivialis -Fâsă de pădure
Athene noctua -Cucuvea
Bubo bubo -Buhă
Buteo rufinus -Șorecar mare
Carduelis carduelis -Sticlete
Carduelis chloris -Florinte
Cinclus cinclus -Pescărel negru
Circaetus gallicus -Șerpar
Circus aeruginosus -Erete de stuf
Coccothraustes -Cireșar
coccothraustes
Corvus corax -Corb
Dendrocopos leucotos -Ciocănitoare cu spate alb
Dendrocopos major -Ciocănitoare pestriță mare
Dryocopus martius -Ciocănitoare neagră
Erithacus rubecula -Măcăleandru
Falco peregrinus -Șoim călător
Falco subbuteo -Șoimul rândunelelor
Ficedula albicollis -Muscar gulerat
Fringilla coelebs -Cinteză
Hippolais icterina -Frunzăriță galbenă
Jynx torquilla -Capîntortură
Lullula arborea -Ciocârlie de pădure
Motacilla alba -Codobatură albă
Motacilla cinerea -Codobatură de munte
Oenanthe hispanica -Pietrar mediteranean
Oriolus oriolus -Grangur
Parus major -Pițigoi mare
Parus palustris -Pițigoi sur
Phylloscopus collybita -Pitulice mică
Phylloscopus sibilatrix -Pitulice sfârâietoare
Picus viridis -Ciocănitoare verde
Strix aluco -Huhurez mic
Sylvia communis -Silvie de câmp
Sylvia curruca -Silvie mică
Troglodytes troglodytes -Ochiuboului
Turdus merula -Mierlă
Turdus philomelos -Sturz cântătorSpecii de faună

Deși suprafața ariei protejate este mică, fauna este destul de bogată în specii rezidente și temporare. Există și câteva specii citate în trecut, a căror prezență nu a mai fost semnalată în urma cercetărilor prezente, printre care Lutra lutra.
Habitatele terestre ale faunei sunt pădurile de fag, plantația de pin, pășunile, stâncăriile, grohotișurile, șibliacurile
Habitatele acvatice ale faunei sunt constituite din pârâul permanent Rudăria și afluenții secundari care au caracter permanent sau temporar, cu debite variabile.
Habitatul pădurilor de pin reprezintă un habitat artificial, iar habitatul acvatic - pârâul Rudărica este un habitat modificat antropic. Habitatul de stâncărie și șibliacuri a fost modificat punctual prin excavarea rocii pentru construcția drumului, fragmentând continuitatea ecologică și posibilitatea de migrare a speciilor.
În urma inventarierii din anul 2013, au fost identificate:
- 70 specii de nevertebrate.
- 31 specii de vertebrate.
- 44 specii de păsări.
Principalele amenințări pentru specii și habitate sunt: tăierea arborilor, transportul auto al arborilor prin rezervație, braconajul, pășunatul excesiv, lucrările de infrastructură și captare a apei.